Ikke-medikamentell smertehåndtering

Smerte er et vanlig symptom ved revmatisk sykdom, og kan ofte være utfordrende å håndtere. I løpet av gravditieten og barselstiden gjennomgår kroppen store endringer, og mange opplever i tillegg økt belastning med blant annet lite søvn. Dette kan være med å påvirke og forverre smerteopplevelsen. Det er også en del begrensninger i denne perioden med tanke på bruk av smertestillende medisiner. Det er likevel en del man kan gjøre selv for å begrense og håndtere smerte. Norsk revmatikerforbund har samlet mye nyttig informasjon om smerte og smertehåndtering. Følg lenke for å lese mer:

Smerte | Norsk Revmatikerforbund

Økt smerte kan selvfølgelig også bety at man har økt sykdomsaktivitet. Ta derfor kontakt med din behandler dersom du opplever vedvarende forverring av smerte for en medisinsk vurdering.

Oppdatert June 2024