Abatacept (Orencia®)

Ved planlegging av svangerskap

Abatacept (Orencia®) kan brukes frem til man blir gravid. I de tilfellene der det er behov for fortsatt behandling i svangerskapet og det finnes andre medisiner med bedre erfaringsgrunnlag hos gravide, bør man skifte medisin i god tid før man blir gravid.

Bruk under svangerskap

Abatacept anbefales ikke brukt i svangerskap inntil det foreligger mer kunnskap om bruk hos gravide.

Bruk ved amming

Abatacept anbefales ikke brukt ved amming grunnet manglende kunnskap. Forøvrig har medisinen stor molekylstørrelse, som tyder på liten overgang til morsmelk.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt abatacept (Orencia®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024