Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®, Imraldi®, Amgevita®, Idacio®, Hulio®)

Ved planlegging av svangerskap

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®, Imraldi®, Amgevita®, Idacio®, Hulio®) tilhører medisingruppen TNF-hemmere. Adalimumab og andre TNF-hemmere kan brukes frem til du blir gravid.

Bruk under svangerskap

Adalimumab kan brukes i svangerskapet når det er medisinsk god grunn. Adalimumab har ingen eller svært liten overgang til foster før svangerskapsuke 14. På bakgrunn av dette vil mange kvinner med revmatisk sykdom avtale med revmatolog å fortsette med adalimumab i hvert fall i første trimester. Adalimumab kan brukes helt til tredje trimester og det foreligger ikke holdepunkt for at dette er fosterskadelig. Ettersom det på dette tidspunktet skjer en viss overgang til fosteret vurderes likevel den medisinske indikasjon ekstra grundig. Det er vanlig å slutte med adalimuamb senest to halveringstider før fødselstermin. Faktorer som kan tale for adalimumab gjennom svangerskapet er kjent leddødeleggelse, aktiv sykdom tross behandling, høy sykdomsaktivitet før behandlingen, og høy sykdomsaktivitet i forrige svangerskap. Ved samtidig inflammatorisk tarmsykdom eller regnbuehinnebetennelse er det også ofte god grunn til å fortsette med adalimumab. Dersom en kvinne behandles med adalimumab etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha levende vaksine det første året etter fødselen. I det norske vaksinasjonsprogrammet gjelder dette bare rotavirusvaksine.

Bruk ved amming

Adalimumab har liten overgang til morsmelk og kan brukes under amming. Adalimumab kan startes to uker etter fødsel dersom det ikke er tegn til infeksjon hos mor. Rask restart av adalimumab etter fødselen reduserer risiko for oppbluss. Adalimumab ved amming får ikke konsekvenser for vaksinering av barnet

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt adalimumab (Humira®, Hyrimoz®, Imraldi®, Amgevita®, Idacio®, Hulio®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024