Azatioprin (Imurel®)

Ved planlegging av svangerskap

Azatioprin (Imurel®) kan brukes frem til du blir gravid.

Bruk under svangerskap

Azatioprin kan brukes i svangerskap når det er medisinsk god grunn til behandling. Det kan være dosen bør justeres - dette vurderes av revmatolog.

Bruk ved amming

Azatioprin kan brukes ved amming, men det kan være dosen bør justeres - dette vurderes av revmatolog.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt azatioprin. Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024