Baracitinib (Olumiant)

Ved planlegging av svangerskap

Baricitinib tilhører medisingruppen JAK-hemmere. JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap. Du må slutte med baricitinib minst fire uker før du prøver å bli gravid, og bruke sikker prevensjon i denne perioden.

Bruk under svangerskap

Baricitinib skal ikke brukes under svangerskap.

Bruk ved amming

Baricitinib skal ikke brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger per i dag ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt baricitinib (Olumiant®). Det er fortsatt usikkert om baricitinib kan påvirke fertiliteten, dvs. evnen til å gjøre partner gravid.

Oppdatert May 2024