Belimumab (Benlysta®)

Ved planlegging av svangerskap

Belimumab (Benlysta®) kan brukes fram til man blir gravid når det er god medisinsk grunn til behandlingen.

Bruk under svangerskap

Belimumab skal som hovedregel ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming

Belimumab er ikke er anbefalt ved amming, grunnet manglende kunnskap.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt belimumab (Benlysta®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024