Acetylsalisylsyre (Acetylsalisylsyre®, Albyl E®, Dispril®)

Ved planlegging av svangerskap

Man kan bruke acetylsalisylsyre når man prøver å bli gravid.

Bruk under svangerskap

Acetylsalisylsyre kan brukes i graviditet. Hos de fleste anbefales det å stoppe før fødsel.

Bruk ved amming

Acetylsalisylsyre kan brukes ved amming. Det er viktig at kvinner som bruker acetylsalisylsyre fast starter igjen etter fødselen.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt acetylsalisylsyre (Acetylsalisylsyre®, Albyl E®, Dispril®). Menn kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024