Canakinumab (Ilaris®)

Ved planlegging av svangerskap

Canakinumab (Ilaris®) kan brukes frem til man blir gravid. I de tilfellene det er behov for fortsatt behandling i svangerskapet og det finnes andre medisiner med bedre erfaringsgrunnlag hos gravide, bør man skifte medisin i god tid før man blir gravid.

Bruk under svangerskap

Canakinumab anbefales ikke brukt i svangerskap inntil det foreligger mer kunnskap om bruk hos gravide.

Bruk ved amming

Canakinumab anbefales ikke brukt ved amming grunnet manglende kunnskap.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt canakinumab (Ilaris®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024