Certolizumab (Cimzia®)

Ved planlegging av svangerskap

Certoluzimab (Cimzia®) tilhører medisingruppen TNF-hemmere. Du kan fortsette med certoluzimab og andre TNF-hemmere frem til du blir gravid.

Bruk under svangerskap

Certoluzimab kan brukes i svangerskapet når det er medisinsk god grunn. Certoluzimab har ingen eller svært liten overgang til foster før svangerskapsuke 14. På bakgrunn av dette vil mange kvinner med revmatisk sykdom avtale med revmatolog å fortsette med certoluzimab i hvert fall gjennom første trimester. Certoluzimab kan brukes helt til tredje trimester og det foreligger ikke holdepunkt for at dette er fosterskadelig. Certoluzimab har liten overgang til foster også i tredje trimester, men den medisinske grunnen vurderes likevel ekstra grundig i siste del av svangerskapet. Faktorer som kan tale for certoluzimab gjennom svangerskapet er kjent leddødeleggelse, aktiv sykdom tross behandling, høy sykdomsaktivitet før behandlingen, og høy sykdomsaktivitet i forrige svangerskap. Dersom en kvinne behandles med certoluzimab etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha levende vaksine det første året etter fødselen. I det norske vaksinasjonsprogrammet gjelder dette bare rotavirusvaksine.

Bruk ved amming

Certoluzimab har liten overgang til morsmelk og kan brukes under amming. Certoluzimab kan startes to uker etter fødsel dersom det ikke er tegn til infeksjon hos mor. Rask restart av certoluzimab etter fødselen reduserer risiko for oppbluss. Certoluzimab ved amming får ikke konsekvenser for vaksinering av barnet.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt certoluzimab (Cimzia®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024