Ciklosporin (Sandimmun®)

Ved planlegging av svangerskap

Ciklosporin (Sandimmun®) kan brukes frem til man blir gravid.

Bruk under svangerskap

Ciklosporin kan brukes i svangerskap dersom det er medisinsk god grunn til behandling.

Bruk ved amming

Ciklosporin kan brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt ciklospsorin. Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024