Syklofosfamid (Sendoxan®)

Ved planlegging av svangerskap

Syklofosfamid (Sendoxan®) kan føre til infertilitet, altså at man ikke kan bli gravid. Behandlingen har mest negativ effekt på fertiliteten ved høy alder og stor samlet syklofosfamid-dose. Syklofosfamid er fosterskadelig og det er viktig med sikker prevensjon under behandlingen. Det må gå minst tre måneder etter avsluttet syklofosfamid-kur før man kan prøve å bli gravid, og sikker prevensjon må brukes i denne perioden.

Bruk under svangerskap

Syklofosfamid er fosterskadelig og skal ikke brukes under svangerskap.

Bruk ved amming

Syklofosfamid skal ikke brukes under amming.

Bruk hos menn

Syklofosfamid (Sendoxan®) kan gi infertilitet hos menn, altså føre til at de ikke kan gjøre partneren sin gravid. Menn som skal starte behandling med syklofosfamid bør levere sæd til sædbanken før oppstart, slik at de senere har muligheten for å få barn ved IVF (prøverørsbehandling). Paret må bruke sikker prevensjon i tre måneder etter at syklofosfamid-behandlingen er avsluttet, ettersom syklofosfamid gir risiko for fosterskade.

Oppdatert May 2024