Etanercept (Enbrel®, Benepali®, Erelzi®)

Ved planlegging av svangerskap

Etanercept (Enbrel®, Benepali®, Erelzi®) tilhører medisingruppen TNF-hemmere. Du kan bruke etanercept og andre TNF-hemmere frem til du blir gravid.

Bruk under svangerskap

Etanercept kan brukes i svangerskap når det er medisinsk god grunn. Etanercept har ingen eller svært liten overgang til foster før svangerskapsuke 14. På bakgrunn av dette vil mange kvinner med revmatisk sykdom avtale med revmatolog å fortsette med etanercept i hvert fall i første trimester. Etanercept kan brukes helt til tredje trimester og det foreligger ikke holdepunkt for at dette er fosterskadelig. Ettersom det på dette tidspunktet skjer en viss overgang til fosteret vurderes likevel den medisinske indikasjonen ekstra grundig. Faktorer som kan tale for etanercept gjennom svangerskapet er kjent leddødeleggelse, aktiv sykdom tross behandling, høy sykdomsaktivitet før behandlingen, og høy sykdomsaktivitet i forrige svangerskap. Dersom en kvinne behandles med etanercept etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha levende vaksine det første året etter fødselen. I det norske vaksinasjonsprogrammet gjelder dette bare rotavirusvaksine.

Bruk ved amming

Etanercept har liten overgang til morsmelk og kan brukes under amming. Etanercept kan startes to uker etter fødsel dersom det ikke er tegn til infeksjon hos mor. Rask restart av etanercept etter fødselen reduserer risiko for oppbluss. Etanercept ved amming får ikke konsekvenser for vaksinering av barnet.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt etanercept (Enbrel®, Benepali®, Erelzi®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024