Filgotinib (Jyseleca®)

Ved planlegging av svangerskap

Filgotinib (Jyseleca®) tilhører medisingruppen JAK-hemmere. JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap. Du må slutte med filgotinib (Jyseleca®) minst fire uker før du prøver å bli gravid, og bruke sikker prevensjon i denne perioden.

Bruk under svangerskap

Filgotinib skal ikke brukes under svangerskap.

Bruk ved amming

Filgotinib skal ikke brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger per i dag ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt filgotinib (Jyseleca®). Det er fortsatt usikkert om filgotinib kan påvirke fertiliteten, dvs. evnen til å gjøre partner gravid.

Oppdatert May 2024