Folsyre

Alle gravide anbefales tilskudd med folsyre. Dette reduserer risiko for leppe- ganespalte og skader på ryggmargen hos barnet. Kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne med å bli gravide, anbefales derfor å ta folsyre 0,4 mg daglig fra minst en måned før befruktning og de første tre månedene av graviditeten.

Dersom man har brukt metotreksat i løpet av det siste året, eller har brukt eller fortsatt bruker sulfasalazin, skal man ta folsyre 1 mg daglig. Dette skal tas fra minst en måned før befruktning og gjennom hele svangerskapet. Dersom man slutter med metotreksat fordi man planlegger svangerskap er det enkleste å fortsette med folsyre 1 mg helt frem til gjennomført svangerskap.

Oppdatert May 2024