Golimumab (Simponi®)

Ved planlegging av svangerskap

Golimumab (Simponi®) tilhører medisingruppen TNF-hemmere. Du kan bruke golimumab og andre TNF-hemmere frem til du gravid.

Bruk under svangerskap

Golimumab kan brukes i svangerskap når det er medisinsk god grunn. Golimumab har ingen eller svært liten overgang til foster før svangerskapsuke 14. På bakgrunn av dette vil mange kvinner med revmatisk sykdom avtale med revmatolog å fortsette med golimumab i hvert fall frem til første trimester. Golimumab kan brukes helt til tredje trimester og det foreligger ikke holdepunkt for at dette er fosterskadelig. Ettersom det på dette tidspunktet skjer en viss overgang til fosteret vurderes likevel indikasjon ekstra grundig. Det er vanlig å slutte med golimumab senest to halveringstider før fødselstermin. Faktorer som kan tale for golimumab gjennom svangerskapet er kjent leddødeleggelse, aktiv sykdom tross behandling, høy sykdomsaktivitet før behandlingen, og høy sykdomsaktivitet i forrige svangerskap. Dersom en kvinne behandles med golimumab etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha levende vaksine det første året etter fødselen. I det norske vaksinasjonsprogrammet gjelder dette bare rotavirusvaksine.

Bruk ved amming

Golimumab kan brukes under amming. Golimumab kan startes to uker etter fødsel dersom det ikke er tegn til infeksjon hos mor. Rask restart av golimumab etter fødselen reduserer risiko for oppbluss. Golimumab ved amming får ikke konsekvenser for vaksinering av barnet.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt golimumab (Simponi®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024