Guselkumab (Tremfya®)

Ved planlegging av svangerskap

Guselkumab (Tremfya®) skal seponeres minst 12 uker før man prøver å bli gravid, og sikker prevensjon skal brukes under behandling med guselkumab og i 12 uker etter at man slutter.

Bruk under svangerskap

Guselkumab skal ikke brukes i svangerskap grunnet manglende kunnskap om bruk hos gravide.

Bruk ved amming

Guselkumab skal ikke brukes under amming grunnet manglende kunnskap.

Bruk hos menn

Guselkumab (Tremfya®) er ikke undersøkt i forhold til fosterskadelige effekter ved bruk hos far og anbefales derfor ikke brukt hos menn som planlegger å bli fedre.

Oppdatert May 2024