Hydroksyklorokin (Plaquenil®)

Ved planlegging av svangerskap

Hydroksyklorokin (Plaquenil®) kan brukes før og under svangerskap. For pasienter med systemisk lupus erythematosus er det viktig å fortsette med hydroksyklorokin fordi det reduserer risikoen for sykdomsoppbluss.

Bruk under svangerskap

Hydroksyklorokin kan brukes i hele svangerskapet. Kvinner med systemisk lupus erythematosus anbefales sterkt å fortsette med hydroksyklorokin for å forebygge sykdomsoppbluss i svangerskapet.

Bruk ved amming

Hydroksyklorokin kan brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt hydroksyklorokin. Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024