Infliksimab (Remicade®, Flixabi®, Zessly®, Inflectra®, Remsima®

Ved planlegging av svangerskap

Infliksimab (Remicade®, Flixabi®, Zessly®, Inflectra®, Remsima®) tilhører medisingruppen TNF-hemmere. Du kan få infliksimab-infusjoner frem til du blir gravid.

Bruk under svangerskap

Infliksimab kan brukes i svangerskap når det er medisinsk god grunn. Infliksimab har ingen eller svært liten overgang til foster før svangerskapsuke 14. På bakgrunn av dette vil mange kvinner med revmatisk sykdom avtale med revmatolog å fortsette med infliksimab i hvert fall frem til første trimester. Infliksimab kan brukes helt til tredje trimester og det foreligger ikke holdepunkt for at dette er fosterskadelig. Ettersom det på dette tidspunktet skjer en viss overgang til fosteret vurderes likevel den medisinske indikasjon ekstra grundig. Det er vanlig å gi siste infliksimab-infusjon rundt uke 30-32. Faktorer som kan tale for infliximab gjennom svangerskapet er kjent leddødeleggelse, aktiv sykdom tross behandling, høy sykdomsaktivitet før behandlingen, og høy sykdomsaktivitet i forrige svangerskap. Ved samtidig inflammatorisk tarmsykdom eller regnbuehinnebetennelse er det også ofte god grunn til å fortsette med infliximab. Dersom en kvinne behandles med infliximab etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha levende vaksine det første året etter fødselen. I det norske vaksinasjonsprogrammet gjelder dette bare rotavirusvaksine.

Bruk ved amming

Infliksimab har liten overgang til morsmelk og kan brukes under amming. Infliksimab kan startes to uker etter fødsel dersom det ikke er tegn til infeksjon hos mor. Rask restart av infliksimab etter fødselen reduserer risiko for oppbluss. Infliksimab ved amming får ikke konsekvenser for vaksinering av barnet.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt infliksimab (Remicade®, Flixabi®, Zessly®, Inflectra®, Remsima®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024