IVIG (intravenøs IgG-behandling; Kiovig®, Panzyga®, Octagam®)

Ved planlegging av svangerskap

IVIG (intravenøs IgG-behandling; Kiovig®, Panzyga®, Octagam®) kan brukes fram til man blir gravid.

Bruk under svangerskap

Kiovig®, Panzyga® og Octagam® kan brukes i svangerskapet dersom det er god medisinsk grunn.

Bruk ved amming

Kiovig®, Panzyga® og Octagam® kan brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har fått IVIG (intravenøs IgG-behandling; Kiovig®, Panzyga®, Octagam®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024