Kolkisin (Kolkisin®, Colchicin®, Colrefuz®)

Ved planlegging av svangerskap

Kolkisin (Kolkisin®, Colchicin®, Colrefuz®) kan brukes fram til man blir gravid.

Bruk under svangerskap

Kolkisin kan brukes i svangerskapet når det er medisinsk god grunn til behandling. Det kan være dosen bør justeres - dette vurderes av revmatolog.

Bruk ved amming

Kolkisin kan brukes ved amming i dose ≤1 mg/dag. Dersom barnet får diaré, kan det være en sammenheng med kolkisin og fortsatt bruk bør revurderes.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt kolkisin. Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024