Kortikosteroider (prednisolon, kortison)

Ved planlegging av svangerskap

Kortikosteroider kan brukes når man prøver å bli gravid. Dette gjelder både kortison i ledd, intramuskulært og intravenøst, og prednisolon tabletter.

Bruk under svangerskap

Prednisolon kan brukes i svangerskapet, men i lavest mulig dose i kortest mulig tid for å holde sykdomsaktiviteten nede. Høy dose prednisolon over tid øker risikoen for at barnet fødes for tidlig og har lav fødselsvekt. Høy dose prednisolon over tid er også uheldig med tanke på svangerskapsdiabetes, overvekt, høyt blodtrykk, benskjørhet og infeksjonstendens hos mor. Noen ganger gjør alvorlig sykdom hos mor at det er best for både mor og foster å behandle med høye doser kortikosteroider, enten prednisolon tabletter eller metylprednisolon intravenøst. Kvinner som bruker prednisolon skal ta kalktilskudd. Hos kvinner som bruker prednisolon er det spesielt viktig med glukosebelastningstest i uke 28. Kortison i ledd og intramuskulært kan gis i graviditet.

Bruk ved amming

Prednisolon i doser under 20 mg per dag kan brukes under amming. Ved høyere doser bør amming utsettes i fire timer etter inntak. Det samme gjelder ved kortikosteroider intravenøst. Kortison i ledd og intramuskulært kan gis ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt prednisolon eller andre kortikosteroider. Menn kan derfor fortsette med medisinen.

Litteratur

 • Oral corticosteroid use during prregnancy and risk of preterm birth (2020)

  Palmsten K, Bandoli G et al

  Rheumatology (Oxford). Jun 1;59(6):1262-1271

 • Factors associated with preterm delivery among women with rheumatoid arthritis and women with juvenile idiopathic arthritis (2019)

  Smith CJF, Førger F et al

  Arthritis Care Res 2019;71:1019-27

 • Prednisolon i høye doser og amming(2019)

  Relis

 • Prednisone Pharmacokinetics during pregnancy and lactation. (2018)

  Ryu RJ, Easterling TR et al

  J Clin Pharmakol 2018;58:1223-32

Oppdatert May 2024