Lavmolekylært heparin: Enoksaparin (Klexane®) og dalteparin (Fragmin®)

Ved planlegging av svangerskap

Lavmolekylært heparin, enten enoksaparin (Klexane®) eller dalteparin (Fragmin®), kan brukes når man prøver å bli gravid.

Bruk under svangerskap

Lavmolekylært heparin kan brukes under svangerskap.

Bruk ved amming

Lavmolekylært heparin kan brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt lavmolekylært heparin, enten enoksaparin (Klexane®) eller dalteparin (Fragmin®). Menn kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024