Leflunomid (Arava®)

Ved planlegging av svangerskap

Dyrestudier har vist at leflunomid (Arava®) er fosterskadelig. Leflunomid har lang halveringstid (2 år) og anbefales ikke brukt hos kvinner i fertil alder. Dersom du står på leflunomid må du slutte med medisinen > 2 år før du blir gravid, ellers må det utføres såkalt wash-out-prosedyre. Dette må i så fall diskuteres med revmatolog.

Bruk under svangerskap

Leflunomid skal ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming

Leflunomid skal ikke brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt leflunomid. Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024