Metotreksat (Methotrexate®, Metex®, Nordimet®)

Ved planlegging av svangerskap

Metotreksat (Methotrexate®, Metex®, Nordimet®) er fosterskadelig og gir økt risiko for spontanabort. Du må slutte med metotreksat minst 1 måned før du prøver å bli gravid og bruke sikker prevensjon i denne perioden. Du skal fortsette med folsyre 1 mg daglig.

Bruk under svangerskap

Metotreksat er fosterskadelig og skal ikke brukes hos gravide. Dersom du har brukt metotreksat i løpet av det siste året skal du ta folsyre 1 mg daglig gjennom hele svangerskapet. Om du blir gravid mens du bruker metotreksat er det viktig å slutte med metotreksat og kontakte revmatolog. Revmatolog henviser da til tidlig UL. Bruk av metotreksat i svangerskap er i seg selv ikke grunn til å avslutte svangerskapet.

Bruk ved amming

Metotreksat skal ikke brukes ved amming.

Bruk hos menn

Metotreksat påvirker sædcelleproduksjonen i form av redusert antall og endrede egenskaper, men dette normaliseres når man slutter med medisinen. Det er ikke vist fosterskadelig effekt når far har brukt doser som er vanlig ved revmatiske sykdommer.

Oppdatert May 2024