Mykofenolat (CellCept®, Myfortix®)

Ved planlegging av svangerskap

Mykofenolat (CellCept®, Myfortix®) er fosterskadelig. Du må slutte med mykofenolat minst 6 uker før du prøver å bli gravid og bruke sikker prevensjon i denne perioden.

Bruk under svangerskap

Mykofenolat er fosterskadelig og skal ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming

Mykofenolat skal ikke benyttes under amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt mykofenolat. Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024