NSAID og selektive COX-2 hemmere

NSAIDS og selektive COX2-hemmere er medisiner som demper betennelse, smerter og feber.

 

Ulike NSAIDS:

Ibuprofen (Brufen Retard®, Ibumetin®, Ibuprofen®, Ibux®)

Diklofenak (Cataflam®, Diclofenac®, Modifenac®, Voltaren®, Voltarol®)

Diklofenak + misoprostol (Arthrotec®)

Ketoprofen (Orudis®)

Meloksikam (Meloxicam®)

Nabumeton (Relifex®)

Naproksen (Napren-E®, Naproxen®)

Naproksen + esomeprazol (Vimovo®)

Piroksikam (Brexidol®, Piroxicam®)

 

Ulike selektive COX2-hemmere:

Celekoksib (Celebra®)

Etorikoksib (Arcoxia®, Etoricoxib®)

 

Ved planlegging av svangerskap

NSAIDS og selektive COX2-hemmere kan brukes fram til man blir gravid. Denne typen medisiner kan påvirke eggløsningen og forbigående påvirke fertiliteten, så du bør ikke bruke denne typen medisiner fast dersom dere strever med å bli gravide.

Bruk under svangerskap

Ibuprofen eller naproksen kan brukes fram til svangerskapsuke 20 i lavest mulig effektive dose. Ibuprofen er førstevalget. Andre NSAIDS og alle selektive COX2-hemmere skal unngås hos gravide. Etter svangerskapsuke 20 må fast bruk av NSAIDS unngås, men ibuprofen og naproksen kan brukes innimellom ved behov frem til svangerskapsuke 28, etter avtale med lege. Etter svangerskapsuke 28 skal man ikke bruke NSAIDS i det hele tatt. Grunnen til at det er så viktig å unngå denne typen medisiner i siste halvdel av svangerskapet er blant annet påvirkning av fosterets blodsirkulasjon (såkalt for tidlig lukking av ductus arteriosus) og nyrefunksjon, dessuten hemmet rieaktivitet og blødningstendens.

Bruk ved amming

Ibuprofen eller naproksen kan brukes ved amming. Ibuprofen er førstevalget. Dersom det er god medisinsk grunn kan andre NSAIDS eller celekoksib vurderes, mens andre selektive COX2-hemmere ikke anbefales.

Bruk hos menn

Det er ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt NSAIDS eller selektive COX2-hemmere. Vi kan ikke utelukke at denne typen medisiner har uheldig effekt på fertiliteten hos noen menn, slik at menn som strever med å gjøre partneren sin gravid kan vurdere å ta en pause fra behandlingen.

Litteratur

Oppdatert May 2024