Paracetamol (Paracetamol®, Paracet®, Panodil®, Pinex®, Pamol®)

Ved planlegging av svangerskap

Du kan bruke paracetamol (Paracetamol®, Paracet®, Panodil®, Pinex®, Pamol®) når du prøver å bli gravid.

Bruk under svangerskap

Ved smerter i svangerskapet er paracetamol førstevalget. Det har vært diskutert om fast bruk av paracetamol over tid kan øke sjansen for at barnet får en utviklingsforstyrrelse. Denne sammenhengen er usikker og sjansen for utviklingsforstyrrelse er i seg selv lav. Det er også viktig å understreke at mange kvinner med revmatisk sykdom har mye smerter og god grunn til å bruke paracetamol i perioder dersom dette hjelper dem. Du finner mer informasjon om smertestillende medisiner i svangerskapet på http://tryggmammamedisin.no

Bruk ved amming

Paracetamol kan brukes under amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt paracetamol (Paracetamol®, Paracet®, Panodil®, Pinex®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024