Sekukinumab (Cosentyx®)

Ved planlegging av svangerskap

Sekukinumab (Cosentyx®) kan brukes frem til man blir gravid. I de tilfellene det er behov for fortsatt behandling i svangerskapet og det finnes andre medisiner med bedre erfaringsgrunnlag hos gravide, bør man skifte medisin i god tid før man blir gravid.

Bruk under svangerskap

Sekukinumab anbefales ikke brukt i svangerskap inntil det foreligger mer kunnskap om bruk hos gravide.

Bruk ved amming

Sekukinumab anbefales ikke brukt ved amming grunnet manglende kunnskap.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt sekukinumab (Cosentyx®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024