Sulfasalazin (Salazopyrin EN®)

Ved planlegging av svangerskap

Sulfasalazin (Salazopyrin EN®) kan brukes fram til du blir gravid. I så fall skal du bruke folsyre 1 mg daglig.

Bruk under svangerskap

Sulfasalazin kan brukes gjennom hele svangerskapet sammen med folsyre 1 mg daglig.

Bruk ved amming

Sulfasalazin kan brukes ved amming, men dersom barnet er født før svangerskapsuke 37 eller har gulsott skal du ta pause fra sulfasalazin frem til termindato og til barnet ikke lenger har gulsott.

Bruk hos menn

Sulfasalazin påvirker sædcelleproduksjonen i form av redusert antall og endrede egenskaper. Det er ikke vist fosterskadelig effekt når far har brukt sulfasalazin. På bakgrunn av risiko for redusert sædkvalitet anbefales det å slutte med sulfasalazin tre måneder før dere prøver å bli gravide.

Oppdatert May 2024