Takrolimus (Prograf®)

Ved planlegging av svangerskap

Takrolimus (Prograf®) kan brukes fram til man blir gravid

Bruk under svangerskap

Takrolimus kan brukes i svangerskap dersom det er medisinsk god grunn til behandling.

Bruk ved amming

Takrolimus kan brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt takrolimus. Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024