Tofacitinib (Xeljanz®)

Ved planlegging av svangerskap

Tofacitinib (Xeljanz®) tilhører medisingruppen JAK-hemmere. JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap. Du må slutte med tofacitinib (Xeljanz®) minst fire uker før du prøver å bli gravid, og bruke sikker prevensjon i denne perioden.

Bruk under svangerskap

Tofacitinib skal ikke brukes under svangerskap.

Bruk ved amming

Tofacitinib skal ikke brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger per i dag ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt tofacitinib (Xeljanz®). Det er fortsatt usikkert om tofacitinib kan påvirke fertiliteten, dvs. evnen til å gjøre partner gravid.

Oppdatert May 2024