Upadacitinib (Rinvoq®)

Ved planlegging av svangerskap

Upadacitinib (Rinvoq®) tilhører medisingruppen JAK-hemmere. JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap. Du må slutte med upadacitinib (Rinvoq®) minst fire uker før du prøver å bli gravid, og bruke sikker prevensjon i denne perioden.

Bruk under svangerskap

Upadacitinib skal ikke brukes under svangerskap.

Bruk ved amming

Upadacitinib skal ikke brukes ved amming.

Bruk hos menn

Det foreligger per i dag ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt upadacitinib (Rinvoq®). Det er fortsatt usikkert om upadacitinib kan påvirke fertiliteten, dvs. evnen til å gjøre partner gravid.

Oppdatert May 2024