Warfarin (Marevan®)

Ved planlegging av svangerskap

Warfarin (Marevan®) er fosterskadelig og må erstattes av annen type blodfortynnende behandling ved positiv graviditetstest. Warfarin erstattes ofte av lavmolekylært heparin.

Bruk under svangerskap

Warfarin er fosterskadelig og skal ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming

Warfarin kan brukes ved amming. Det er viktig at kvinner som bruker blodfortynnende medisin fast starter igjen etter pause i forbindelse med fødselen.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt warfarin (Marevan®). Menn kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024