Oppfølging ved artrittsykdommer

Det er anbefalt kontroller av den revmatiske sykdommen i forbindelse med svangerskap. Man skal ha kontroll ved planlegging av svangerskapet, i svangerskapet og i det første året etter fødsel.

I tillegg skal man ha kontroller ved gynekologisk-/fødeavdeling:

Anbefalte kontroller ved gynekologisk/fødeavdeling
Omtrent uke 12 – Ordinær ultralyd
Omtrent uke 18 – Ordinær ultralyd
Omtrent uke 32 – Ultralyd (vekstkontroll) + fødselsforberedende samtale ved behov

Ekstra ultralyd

I tillegg til ultralyd i uke 12 og 18, som er anbefalt også for friske gravide, bør gravide med inflammatorisk artrittsykdom også ha en ekstra ultralyd rundt svangerskapsuke 32. Dette er blant annet for å se på veksten av fosteret.

 

Bruk av kortikosteroider

Dersom du har brukt kortikosteroider (som for eksempel prednisolon-tabletter, eller som intramuskulær sprøyte eller intravenøs kur) i svangerskapet skal du henvises til fastlege eller jordmor for å gjennomføre en glukosebelastningstest i svangerskapsuke 24-28. Dette er på grunn av noe økt risiko for å få svangerskapsdiabetes ved bruk at kortikosteroider i svangerskapet

 

Fødsel

De fleste revmatiske sykdommer øker ikke risikoen for komplikasjoner under fødsel, og som regel anbefales vanlig fødsel.

Det er anbefalt at kvinner med revmatisk sykdom skal få tilbud om en fødselsforberedende samtale i spesialisthelsetjenesten. Her kan du ta opp spørsmål omkring tema som smertelindring, fødselsmetode og valg av fødested.

Det kan også være nyttig å skrive et såkalt fødebrev. Dette er et brev der du blant annet kan beskrive spesielle utfordringer eller bekymringer du har rundt fødselen, og som gis til jordmor på sykehuset før fødselen.

 

Forbered deg til timen

Et godt tips for å sikre best mulig oppfølging, og få mest mulig ut av dine timer hos helsepersonell er å stille godt forberedt.

Sjekklisten under kan være et nyttig hjelpemiddel for å hjelpe deg med å huske aktuelle tema for diskusjon ved svangerskap og revmatisk sykdom.

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert May 2024