Arv og revmatisk sykdom

Hvorfor noen får en revmatisk sykdom er fortsatt ikke fullt ut kjent. Det vi vet er at revmatiske sykdommer skyldes et komplisert samspill mellom mange forskjellige gener og flere ulike miljøfaktorer. Dersom en av foreldrene har en revmatisk sykdom, er det en viss økt risiko for at barnet kan utvikle en revmatisk sykdom. Hvor stor denne risikoen er varierer fra sykdom til sykdom, men nøyaktig hvor stor sjansen er har vi ikke nok kunnskap til å kunne si. Bekymringer rundt arvelighet bør ikke gjøre at man velger bort å få barn. Dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt arvelighet kan du gjerne diskutere dette med din behandler.

Oppdatert May 2024