Prevensjon

De fleste med revmatisk sykdom kan velge mellom de ulike formene for prevensjon, men noen kvinner med systemisk lupus erythematosus og andre systemsykdommer bør være forsiktige med prevensjon som inneholder østrogen. Dette kan diskuteres med revmatolog. Det er fastlege, gynekolog, helsesykepleier eller jordmor som skriver ut resept på prevensjon.

Oversikt over prevensjonsmidler
Kombinasjonspreparater – inneholder både østrogen og gestagenp-piller
p-plaster
p-ring
Gestagenpreparater – inneholder ett eller flere gestagenerhormonspiral
p-stav
p-sprøyte
mini-pille
gestagen p-piller
nødprevensjon (angrepille)
Hormonfrie preparaterkobberspiral
kondom

 

Les mer om prevensjon her:

Prevensjon – Sex og samfunn

Oppdatert May 2024