Rettigheter og støtteordninger

I forbindelse med graviditeten kan det være nyttig og nødvendig å orientere seg om hvilke hjelpe og støtteordninger som finnes både under graviditeten og etter fødsel. Det er ikke alltid like enkelt å finne ut hvilken hjelp som finnes og hva slags rettigheter man har. Helsestasjonene har god kunnskap om lokale tilbud og bistand som kan være til hjelp i barselperioden, og vil ofte være et naturlig sted å be om informasjon og veiledning. En del sykehus har også tilbud om rådgivning hos sosionom for pasienter med behov for ytterligere bistand og veiledning. Snakk med din behandler om hvilke tilbud som finnes der du følges opp.

 

Her har vi i tillegg samlet en rekke lenker med relevant informasjon for å bistå litt på veien.

 

Svangerskapspenger – nav.no

Foreldrepenger – nav.no

https://www.nav.no/foreldrepenger#sykdom

Kronisk syk eller gravid arbeidstaker – nav.no

Tilleggsstønader til enslig mor eller far – nav.no

Home-Start Familiekontakten Norge | Home Start (homestartnorge.no)

Slik kan barnevernet hjelpe familien | Bufdir

Rettigheter | Norsk Revmatikerforbund

Oppdatert May 2024