Oppfølging ved bindevev, vaskulitt og myosittsykdommer

Man skal ha kontroller av den revmatiske sykdommen i forbindelse med svangerskap. Man skal ha kontroll ved planlegging av svangerskapet, i svangerskapet og i det første året etter fødsel. Kontrollhyppighet vurderes individuelt.

I tillegg skal man ha kontroller ved gynekologisk/fødeavdeling:

Anbefalte kontroller ved gynekologisk/fødeavdeling
Omtrent uke 12 – Ordinær ultralyd, samt generell risikovurdering og planlegging av videre oppfølging
Omtrent uke 18 – Ordinær ultralyd
Omtrent uke 24 – Ultralyd – vekstkontroll
Omtrent uke 28 – Ultralyd – vekstkontroll
Omtrent uke 32 – Ultralyd – vekstkontroll+fødselsforberedende samtale
Omtrent uke 36 – Ultralyd – vekstkontroll

Fødsel

De fleste revmatiske sykdommer øker ikke risikoen for komplikasjoner under fødsel, og som regel anbefales vanlig fødsel.

Det er anbefalt at kvinner med revmatisk sykdom skal få tilbud om en fødselsforberedende samtale i spesialisthelsetjenesten. Her kan du ta opp spørsmål omkring tema som smertelindring, fødselsmetode og valg av fødested.

Det kan også være nyttig å skrive et såkalt fødebrev. Dette er et brev der man blant annet kan beskrive spesielle utfordringer eller bekymringer man har rundt fødselen, og som gis til jordmor på sykehuset før fødselen.

 

Bruk av kortikosteroider

Dersom du har brukt kortikosteroider (som for eksempel prednisolon-tabletter, eller som intramuskulær sprøyte eller intravenøs kur) i svangerskapet skal du henvises til fastlege eller jordmor for å gjennomføre en glukosebelastningstest i svangerskapsuke 24-28. Dette er på grunn av noe økt risiko for å få svangerskapsdiabetes ved bruk at kortikosteroider

 

Påvist postiv anti SSA/SSB antistoffer

Enkelte revmatiske sykdommer gir økt risiko for å ha noe som kalles anti SSA/SSB antistoffer. Dette gjelder særlig kvinner med Sjøgrens syndrom, men også hos kvinner med systemisk lupus erythematosus er dette relativt vanlig. Disse antistoffene gir litt økt risiko (1-2%) for å få et barn med hjerteblokk (forstyrrelser i det elektriske ledningssystemet i hjertet). Kvinner som er positive på disse antistoffene skal gå ukentlig til fastlege eller jordmor i kommunen for å kontrollere hjertefrekvens hos fosteret mellom svangerskapsuke 16 – 24. Du vil bli henvist til fostermedisiner på sykehuset dersom det blir avdekket unormal hjerterytme på disse kontrollene.

 

Forbered deg til timen

Et godt tips for å sikre best mulig oppfølging, og få mest mulig ut av dine timer hos helsepersonell er å stille godt forberedt.

Sjekklisten under kan være et nyttig hjelpemiddel for å hjelpe deg med å huske aktuelle tema for diskusjon ved svangerskap og revmatisk sykdom.

 

 

 

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert June 2024