Systemisk lupus erythematosus (SLE)

 

Planlegging

Dersom du har SLE bør du kontakte revmatolog når du ønsker å bli gravid. Sammen med revmatologen legger du en plan for behandling og oppfølging i svangerskapet. Ved påvirkning av nyrer eller andre indre organer bør også andre spesialister involveres i planleggingen.

Sykdomsaktiviteten bør være så lav som mulig i minst seks måneder før svangerskap – dette er det beste utgangspunktet for lav sykdomsaktivitet og minst mulig komplikasjoner i svangerskapet. Blodtrykk bør være velregulert før og under svangerskap – dette er særlig viktig ved nyrepåvirkning.

Dersom du bruker Plaquenil bør du absolutt fortsette å bruke medisinen i svangerskapet. Dette reduserer risiko for oppbluss og svangerskapskomplikasjoner. Revmatolog vurderer hvilke andre medisiner som kan brukes i svangerskapet og hvilke du må slutte med, og eventuelt erstattes av annen medisin. Mange kvinner med SLE bør ha blodfortynnende medisin i svangerskapet – dette vurderes av revmatolog og gynekolog sammen.

Svangerskap ved SLE regnes i utgangspunktet som risikosvangerskap, men det er viktig å få frem at mange har mindre alvorlige former for SLE, og at det hos de aller fleste går bra. Risikoen er særlig knyttet til påvirkning av indre organer, som nyrer. Risikoen er også avhengig av graden av aktiv betennelse og tilstedeværelsen av spesielle antistoffer i blodet. Disse antistoffene bør måles hos kvinner med SLE før de blir gravide.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig ved revmatiske sykdommer, og er ikke minst viktig før og under svangerskap.

Ved positiv graviditetstest kontaktes revmatolog igjen, slik at man kommer inn i et oppfølgingsopplegg hos revmatolog, gynekolog og eventuelt andre spesialister, som er tilpasset sykdommen. I tillegg skal man følges av fastlege eller jordmor som andre gravide.

 

Svangerskapet

Du kan få sykdomsoppbluss i svangerskapet. Dette kan være alvorlig, men de fleste får mindre alvorlige former for sykdomsaktivitet, som utslett og leddplager.

Ved SLE har du økt risiko for spontanabort, for å føde for tidlig, for lavere fødselsvekt enn gjennomsnittet, samt å få svangerskapsforgiftning. Vi presiserer at dette særlig gjelder ved høy grad av aktiv sykdom, ved kjent organpåvirkning og ved tilstedeværelsen av såkalte antifosfolipid antistoffer. Sistnevnte gir også økt risiko for blodpropp. Blodfortynnende medisin reduserer risikoen for komplikasjoner.

Det er vanlig med kontroll hos revmatolog i hvert trimester. Du skal også ha ekstra tett oppfølging  hos gynekolog i svangerskapet. Det er viktig at det tas urinprøve og blodtrykk ved kontroller – dette er den beste måten å oppdage både svangerskapsforgiftning og nyrepåvirkning.

Dersom svangerskapet forløper uten komplikasjoner kan de fleste føde vaginalt. Det er gynekolog som vurderer de tilfellene der det er aktuelt med keisersnitt.

 

Etter fødselen

Du har økt risiko for oppbluss etter fødselen og bør ha faste kontroller hos revmatolog i året etter fødselen. Også i denne perioden er det mindre alvorlige former for oppbluss som er mest vanlig, som utslett og leddplager. Plaquenil kan brukes under amming og du bør fortsette med Plaquenil også etter fødselen. Noen kvinner med SLE som har antifosfolipid antistoffer i blodet, skal også ha blodfortynnende medisin etter fødselen.

Selv om sykdommen er fredelig er det ikke uvanlig å plages med utmattelse. Dette kan opplever ekstra belastende i fasen med små barn. Regelmessig fysisk aktivitet og praktisk hjelp fra familie og venner kan bidra til å forebygge dette.

Ved SLE er det særlig viktig å diskutere prevensjon etter svangerskap, både for å hindre uplanlagt svangerskap og for å sikre riktig valg av prevensjon.

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert May 2024