Anti-SSA- og anti-SSB antistoffer

Anti-SSA- og anti-SSB antistoffer er molekyler i blodet som særlig forekommer hos personer med Sjøgren syndrom, men som vi også finner ved andre revmatiske sykdommer og hos friske. Dersom du er gravid og har anti-SSA- og anti-SSB antistoffer i blodet har barnet i magen litt økt sjanse for å få medfødt hjerteblokk (1-2%). Derfor skal du da ha ekstra oppfølging i svangerskapet: Ved positiv anti-SSA eller anti-SSB antistoffer hos mor bør fosterhjertefrekvens registreres ukentlig i uke 16-24 hos fastlege eller jordmor.  Nyfødte av mødre positive for anti- SSA og/eller anti- SSB antistoffer bør for sikkerhets skyld screenes med EKG før hjemreise fra barselavdelingen.

Dersom du er positiv for anti-SSA og/eller anti-SSB antistoffer hender det også at barnet i løpet av de første månedene utvikler utslett og/eller forbigående forandringer i blodverdier. Tilstanden går som regel over av seg selv innen barnet er et år. I de sjeldne tilfellene der barnet trenger behandling styres dette av barnelege. Det er ikke behov for å ta rutinemessig kontrollblodprøver av barn med mødre positiv for anti-SSA og/eller anti-SSB antistoffer.

Oppdatert May 2024