Medikamentell behandling

Dersom man har en revmatisk sykdom og ønsker å bli gravid, bør man planlegge graviditeten. Det er viktig å avgjøre hvilke medisiner man må slutte med og hvilke medisiner en bør fortsette med. En del medisiner frarådes hos gravide – noen fordi vi vet at de er fosterskadelige, andre fordi vi ikke har nok kunnskap til å anbefale bruk hos gravide.

Hos kvinner med revmatiske sykdommer må vi ofte tenke litt annerledes enn hos friske. Vi vet at aktiv betennelse gjennom svangerskapet kan være uheldig både for kvinnen selv og for barnet i magen. Derfor må vi vurdere risiko ved aktiv sykdom opp mot eventuell risiko ved medisinen hos hver enkelt kvinne. Basert på internasjonale kunnskapsoppsummeringer vet vi nå at en rekke antirevmatiske medisiner kan brukes hos gravide. Disse kunnskapsoppsummeringene kan ofte si noe annet enn pakningsvedlegget til medisinen. Dersom man må slutte med medisinen når man blir gravid kan det godt være at det finnes en annen medisin som kan brukes for å hindre oppbluss i graviditeten. Hva som er riktig behandling for hver enkelt bør diskuteres med en revmatolog før man slutter med prevensjon.

Hos menn med revmatiske sykdommer kan det også være behov for å endre medisineringen når de planlegger å bli fedre, men de fleste kan fortsette som før.

Mange med revmatisk sykdom har kroniske smerter og har behov for smertestillende medisiner i perioder. I svangerskap er paracetamol førstevalget. Du finner mer informasjon om smertestillende medisiner i svangerskapet på tryggmammamedisin.no

Her kan du søke på virkestoff eller salgsnavn på de medisinene som er vanligst ved revmatiske sykdommer. Finner du ikke din medisin så spør revmatolog

Liste over medikamenter

Oppdatert June 2024