Antifosfolipid antistoffer og antifosfolipid syndrom (APS)

Antifosfolipid antistoffer er molekyler i blodet som kan gi økt risiko for blodpropp og svangerskapskomplikasjoner (spontanabort, svangerskapsforgiftning, redusert fostervekst, for tidlig fødsel).

Dersom du har hatt denne typen antistoffer i blodet ved flere målinger og har hatt blodpropp og/eller svangerskapskomplikasjon knyttet til antistoffene, har du såkalt antifosfolipid syndrom (APS). Ved noen revmatiske sykdommer, særlig lupus (SLE), er det vanligere med denne typen antistoffer. Dersom du har både revmatisk sykdom og APS, kaller vi det sekundært APS.

Dersom du har sekundært APS bør du kontakte revmatolog når du planlegger svangerskap. Revmatolog vurderer sammen med gynekolog og spesialist i blodsykdommer hva slags type blodfortynnende behandling du bør bruke i svangerskapet. Blodfortynnende behandling reduserer risiko for både blodpropp og svangerskapskomplikasjoner.

Revmatolog og gynekolog vil også vurdere om det er aktuelt med blodfortynnende behandling for deg.

Dersom du har primært APS, altså ingen kjent revmatisk sykdom, bør du også vurderes av gynekolog og spesialist i blodsykdommer før du blir gravid. Ved mistanke om lupus eller annen revmatisk sykdom bør du også henvises revmatolog.

Dersom du har APS og får blodpropp bør det gå minst et halvt år før du blir gravid.

Lavmolekylært heparin (Klexane®, Fragmin®) og acetylsalisylsyre (Albyl E®) kan brukes i svangerskap, mens warfarin (Marevan®) er fosterskadelig.

Oppdatert May 2024