Uspesifisert artritt/ Uspesifisert leddgikt

Planlegging

Det er ikke alltid mulig å si sikkert hva slags leddgikt en person har, spesielt ikke tidlig i sykdomsforløpet. Da blir leddgikten ofte kalt uspesifisert artritt, evt. uspesifisert polyartritt (betennelse i mange ledd) eller uspesifisert oligoartritt (betennelse i få ledd).

Dersom du har kronisk artrittsykdom bør du kontakte revmatolog når du ønsker å bli gravid. Revmatologen vil sammen med deg legge en plan for behandling og oppfølging i svangerskapet.

Sykdomsaktiviteten bør være så lav som mulig – da er sjansen størst for lav sykdomsaktivitet i svangerskapet. Sammen med revmatolog bestemmes hvilke medisiner du må slutte med før du blir gravid, og ikke minst hvilke medisiner det er lurt å fortsette med. Flere typer biologiske medisiner kan brukes i svangerskapet når det er medisinsk god grunn til dette. Å slutte med alle medisiner før du blir gravid kan medføre sykdomsoppbluss og aktiv sykdom i svangerskapet.

Regelmessig fysisk aktivitet er en del av behandlingen ved revmatiske sykdommer, og er spesielt viktig før og under svangerskap.

Ved positiv graviditetstest kontaktes revmatolog igjen, slik at du kommer inn i et oppfølgingsopplegg hos revmatolog og gynekolog som er tilpasset deg og din sykdom. I tillegg skal du følges av fastlege eller jordmor som andre gravide.

 

Svangerskapet

Ulike typer leddgikt kan respondere ulikt på svangerskap. Ved uspesifisert artritt kan det være nyttig å vurdere hva slags spesifisert artrittsykdom (revmatoid artritt, psoriasisartritt etc.) tilstanden ligner mest på.

Svangerskap ved artrittsykdom regnes i utgangspunktet som lavrisiko, men høy grad av aktiv betennelse over tid er uheldig for barnet uavhengig av sykdomstype.

Dersom du bruker fast antirevmatisk behandling og/eller har aktiv sykdom, er det vanlig med kontroll hos revmatolog i hvert trimester. Det er også vanlig med en ekstra kontroll hos gynekolog i siste del av svangerskapet.

De fleste med uspesifisert artritt kan føde vaginalt. Dersom du har aktiv kronisk revmatisk sykdom bør du tilbys fødselsforberedende samtale med gynekolog. Keisersnitt vurderes på samme måte som hos andre gravide.

 

Etter fødselen

Du kan oppleve oppbluss etter fødselen, men det finnes mange antirevmatiske medisiner som kan brukes under amming og de fleste med artrittsykdom vil være tilbake i sin vanlige tilstand innen ett år etter fødselen.

Selv om ikke så mange opplever alvorlig sykdomsoppbluss etter fødselen, så kan belastningen av sykdommen likevel oppleves større i fasen med småbarn. Kvinner med uspesifisert artritt med aktiv sykdom, eller som bruker fast antirevmatisk medisin, bør følges hos revmatolog i året etter fødselen.

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert May 2024