Spondyloartritter (SpA)

Planlegging

Dersom du har spondyloartritt bør du kontakte lege når du ønsker å bli gravid. Sammen med lege legges en plan for behandling og oppfølging i svangerskapet. Dersom du har regnbuehinnebetennelse bør øyelege involveres, og har du inflammatorisk tarmsykdom så bør tarmspesialist involveres i planleggingen.

Sykdomsaktiviteten bør være så lav som mulig – da er sjansen størst for lav sykdomsaktivitet i svangerskapet. Sammen med revmatolog og andre aktuelle spesialister bestemmes hvilke medisiner du må slutte med før du blir gravid, og ikke minst hvilke medisiner det er lurt å fortsette med.  Det er ikke nødvendig å slutte med ibuprofen eller andre såkalte NSAIDs mens du prøver å bli gravid, men det er greit å vite at denne gruppen medisiner for noen kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Denne effekten er i så fall raskt forbigående. Flere typer biologiske medisiner kan brukes i svangerskapet når det er medisinsk god grunn til dette. For kvinner med samtidig øye- eller tarmsykdom er det ofte særlig god grunn til å bruke biologisk behandling i svangerskapet. Å slutte med alle medisiner før man blir gravid kan medføre sykdomsoppbluss og aktiv sykdom i svangerskapet.

Aksial spondyloartritt er den revmatiske sykdommen med aller best effekt av fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig før og under svangerskap. Mange kan ha nytte av en ny vurdering hos fysioterapeut, for råd om tilpasset fysisk aktivitet i svangerskapet.

Ved positiv graviditetstest kontaktes lege igjen, slik at man kommer inn i et oppfølgingsopplegg som er tilpasset sykdommen.

Svangerskapet

De fleste med aksial spondyloartritt opplever stabil sykdomsaktivitet i svangerskapet, men en del opplever å bli verre i andre trimester. Selv om man ikke har så stor grad av aktiv betennelse, kan man likevel oppleve slitenhet og mye smerter, særlig i bekkenet. Det kan være vanskelig å skille plager som skyldes sykdommen fra plager som skyldes svangerskapet. Uansett er fysisk aktivitet ofte det beste verktøyet for å forebygge smerter og slitenhet.

Ved aksial spondyloartritt er det sjelden med alvorlige svangerskapskomplikasjoner. Det er heller ikke økt risiko for misdannelser hos barnet. Derimot er det vist en sammenheng mellom vedvarende aktiv sykdom og risiko for lavere fødselsvekt enn gjennomsnittet og at barnet fødes noe for tidlig.

Det er vanlig med kontroll hos revmatolog i svangerskapet, særlig hos de som bruker biologisk medisin. Da kan kvinnen og revmatologen sammen vurderer den antirevmatiske behandlingen videre i svangerskapet. Dersom du har øye- eller tarmpåvirkning bør du også følges av relevant spesialist.

De fleste med aksial spondyloartritt kan føde vaginalt. Kvinner med aktiv revmatisk sykdom bør tilbys fødselsforberedende samtale.

 

Etter fødselen

Etter at det ble vanlig med biologisk behandling er det ikke så mange kvinner med aksial spondyloartritt som opplever forverring etter fødselen. Dersom kvinnen ikke har infeksjon kan hun starte biologisk behandling igjen allerede to uker etter fødselen. De fleste typer biologisk behandling kan brukes ved amming. Ikke alle med aksial spondyloartritt har behov for biologisk behandling. Hos de som ikke bruker denne typen medisin kan det være særlig nyttig å vite at ibuprofen og naproksen også kan brukes under amming.

Selv om ikke så mange opplever sykdomsoppbluss etter fødselen lenger, så kan belastningen av sykdommen likevel oppleves større i fasen med småbarn. Regelmessig fysisk aktivitet og praktisk hjelp fra familie og venner kan bidra til å forebygge dette. For best mulig behandling av sykdommen anbefales også oppfølging hos behandler ansvarlig for den revmatiske sykdommen i året etter fødselen.

Det er viktig å diskutere prevensjon etter fødselen.

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert May 2024