Behçet sykdom

Planlegging 

Behçet sykdom er en sjelden sykdom med revmatisk betennelse i blodkar, som ofte gir sår i munn og underliv, og som hos noen påvirker øyne, ledd, hud, tarm og sentralnervesystem. Personer med Behçet sykdom kan ha økt risiko for blodpropp.

Dersom du har Behçet bør du kontakte revmatolog når du ønsker å bli gravid. Sammen med revmatologen legger du en plan for behandling og oppfølging i svangerskapet. Ved påvirkning av øyne, tarm eller andre organer bør også andre spesialister involveres.

Svangerskap ved Behçet regnes i utgangspunktet som risikosvangerskap. Risikoen er særlig knyttet til organpåvirkning, tidligere blodpropp og graden av aktiv betennelse.

Sykdomsaktiviteten bør være så lav som mulig i minst seks måneder før svangerskap – dette er det beste utgangspunktet for lav sykdomsaktivitet og minst mulig komplikasjoner i svangerskapet.

Det er viktig å ikke slutte med medisiner og prevensjon før du har vært hos revmatolog. I god tid før du blir gravid må fosterskadelige medisiner erstattes av medisiner som kan brukes i svangerskapet. Noen kvinner med Behçet bør ha blodfortynnende medisin i svangerskapet for å forebygge svangerskapsforgiftning – dette vurderes av revmatolog og gynekolog sammen. Dersom du har hatt blodpropp diskuteres blodfortynnende behandling i svangerskapet med spesialist i blodsykdommer.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig ved revmatiske sykdommer, og er spesielt viktig før og under svangerskap.

Ved positiv graviditetstest kontaktes revmatolog igjen, slik at du kommer inn i et oppfølgingsopplegg hos revmatolog, gynekolog og eventuelt andre spesialister, som er tilpasset sykdommen. I tillegg skal du følges av fastlege eller jordmor som andre gravide.

 

Svangerskapet

Behçet er en sjelden tilstand og vi mangler gode tall på hvor mange som opplever sykdomsoppbluss i svangerskapet. Noen kvinner med Behçet blir bedre i svangerskapet, men mange vil fortsatt ha aktiv sykdom, oftest i form av sår i munn og underliv.

Det er beskrevet noe økt risiko for tidlig fødsel ved Behçet, ellers er det ikke beskrevet økt risiko for svangerskapskomplikasjoner. Vi vet for øvrig på generelt grunnlag at høy grad av aktiv revmatisk betennelse også øker risikoen for redusert fødselsvekt og svangerskapsforgiftning. Blodfortynnende medisin reduserer risikoen for komplikasjoner og anbefales hos noen. Det er vanlig med kontroll hos revmatolog i hvert trimester. Du skal også ha ekstra oppfølging  hos gynekolog i svangerskapet.

Dersom svangerskapet forløper uten komplikasjoner kan de fleste føde vaginalt. Det er gynekolog som vurderer de tilfellene der det er aktuelt med keisersnitt. Revmatolog bør gjøre gynekolog oppmerksom på at kvinner med Behçet ofte har smertefulle sår i underlivet, at noen har økt risiko for blodpropp, og at noen kan få hissig sårreaksjon etter keisersnitt (skyldes såkalt patergi).

 

Etter fødselen

Kvinner med Behçet kan få oppbluss etter fødselen, for eksempel oppbluss av kjent øyepåvirkning. Du bør derfor ha faste kontroller hos revmatolog og andre aktuelle spesialister i året etter fødselen. Selv om sykdommen er fredelig er det ikke uvanlig å plages med utmattelse. Dette kan opplever ekstra belastende i fasen med små barn. Regelmessig fysisk aktivitet og praktisk hjelp fra familie og venner kan bidra til å forebygge dette.

Det er viktig å diskutere prevensjon etter fødselen, både for å hindre uplanlagt svangerskap og for å sikre riktig valg av prevensjon.

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert May 2024