Psoriasis artritt (PsA) / Psoriasis leddgikt

Planlegging

Dersom du har psoriasisleddgikt bør du kontakte revmatolog når du ønsker å bli gravid. Sammen med revmatologen legges en plan for behandling og oppfølging i svangerskapet. Dersom du har store plager med psoriasis bør også hudlege involveres i planleggingen.

Sykdomsaktiviteten bør være så lav som mulig – da er sjansen størst for lav sykdomsaktivitet i svangerskapet. Sammen med revmatolog bestemmes hvilke medisiner du må slutte med før du blir gravid, og ikke minst hvilke medisiner det er lurt å fortsette med. Flere typer biologisk behandling kan brukes i svangerskapet når det er medisinsk god grunn til dette. For kvinner med psoriasisleddgikt som har prøvd ut mange medisiner før de opplevde effekt på sykdomsaktivitet, er det ofte grunn til å fortsette med behandlingen også når de blir gravide.

Regelmessig fysisk aktivitet er en del av behandlingen ved revmatiske sykdommer, og er ikke minst viktig før og under svangerskap.

Ved positiv graviditetstest kontaktes revmatolog igjen, slik at du kommer inn i et oppfølgingsopplegg hos revmatolog og gynekolog som er tilpasset sykdommen. I tillegg skal du følges av fastlege eller jordmor som andre gravide.

 

Svangerskapet

Dersom du har lav sykdomsaktivitet når du blir gravid er det gode sjanser for lav sykdomsaktivitet i svangerskapet. Ved psoriasisleddgikt er det sånn at også kvinner med aktiv sykdom kan bli bedre i svangerskapet. Psoriasis i huden blir også ofte bedre. Selv om sykdommen er preget av lite aktiv betennelse kan man likevel være plaget av slitenhet og smerter i ledd og bekken.

Ved psoriasisleddgikt er det sjelden med alvorlige svangerskapskomplikasjoner. Det er heller ikke økt risiko for misdannelser hos barnet. Derimot er det vist en sammenheng mellom vedvarende aktiv sykdom og risiko for lavere fødselsvekt enn gjennomsnittet og at barnet fødes noe for tidlig. Tilleggstilstander, som overvekt, påvirker også den totale risikovurderingen.

Det er vanlig med kontroll hos revmatolog i hvert trimester, der kvinnen og revmatologen sammen vurderer den antirevmatiske behandlingen videre i svangerskapet.

De fleste med psoriasisleddgikt kan føde vaginalt. Kvinner med revmatisk sykdom bør tilbys fødselsforberedende samtale. Keisersnitt vurderes av gynekolog og kvinnen sammen, på samme måte som hos andre gravide.

 

Etter fødselen

En del kvinner med psoriasisleddgikt vil oppleve oppbluss i løpet av det første halvåret etter fødselen, men de fleste vil være tilbake i sin vanlige tilstand innen et år etter fødselen. Ved bruk av biologisk behandling er det gode sjanser for å unngå oppbluss. Biologiske medisiner kan restartes allerede to uker etter fødselen såfremt det ikke er tegn til infeksjon, og dette er avklart med din behandler. De fleste typene av biologisk behandling kan brukes også ved amming. Se under «medisiner» hva som er gjeldende råd for din medisin.

Selv om færre opplever sykdomsoppbluss nå enn tidligere, så kan belastningen av sykdommen likevel oppleves større i fasen med småbarn. For best mulig behandling av sykdommen anbefales det oppfølging hos revmatolog i året etter fødselen.

Det er viktig å diskutere prevensjon etter fødselen.

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert May 2024