Revmatoid Artritt (RA) / Leddgikt

Planlegging

Dersom du har leddgikt bør du kontakte revmatolog når du ønsker å bli gravid. Sammen med revmatologen legges en plan for behandling og oppfølging i graviditeten.

Sykdomsaktiviteten bør være så lav som mulig – da er sjansen størst for lav sykdomsaktivitet i graviditeten. Sammen med revmatolog bestemmes hvilke medisiner du må slutte med før du blir gravid, og hvilke medisiner det er lurt å fortsette med. Flere typer biologisk behandling kan brukes i graviditeten når det er medisinsk god grunn til dette, noe det ofte er hos kvinner med revmatoid artritt.

Regelmessig fysisk aktivitet er en del av behandlingen ved revmatiske sykdommer, og er spesielt viktig før og under graviditeten.

Ved positiv graviditetstest kontaktes revmatolog igjen, slik at du kommer inn i et oppfølgingsopplegg hos revmatolog og gynekolog som er tilpasset sykdommen. I tillegg skal du følges av fastlege eller jordmor som andre gravide.

 

Svangerskapet

Dersom du har lav sykdomsaktivitet når du blir gravid er det gode sjanser for lav sykdomsaktivitet i svangerskapet. Blant dem med høy sykdomsaktivitet når de blir gravide vil mer enn halvparten fortsatt ha aktiv sykdom i svangerskapet.

Ved leddgikt er det sjelden med alvorlige svangerskapskomplikasjoner. Det er heller ikke økt risiko for misdannelser hos barnet. Derimot er det vist en sammenheng mellom vedvarende aktiv sykdom og risiko for lavere fødselsvekt enn gjennomsnittet og at barnet fødes noe for tidlig.

Det er vanlig med kontroll ved revmatologisk enhet i hvert trimester, der du og behandler sammen vurderer de antirevmatiske medisinene videre i svangerskapet.

De fleste med leddgikt kan føde vaginalt. Kvinner med aktiv revmatisk sykdom bør tilbys fødselsforberedende samtale. Keisersnitt vurderes av gynekolog og kvinnen sammen, på samme måte som hos andre gravide.

 

Etter fødselen

Uten antirevmatiske medisiner vil rundt halvparten kunne få sykdomsoppbluss etter fødselen. Ved bruk av såkalte biologiske medisiner er det gode sjanser for å unngå dette. Biologiske medisiner kan restartes allerede to uker etter fødselen dersom det ikke er tegn til infeksjon, og dette er avklart med din behandler. De fleste typene av biologisk behandling kan brukes også ved amming. Se under «medikamenter» hva som er gjeldende råd for din medisin.

Selv om færre opplever sykdomsoppbluss nå enn tidligere, så kan belastningen av sykdommen likevel oppleves større i fasen med småbarn. For best mulig behandling av sykdommen anbefales det oppfølging hos revmatolog i året etter fødselen.

Det er viktig å diskutere prevensjon etter fødselen.

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert May 2024