Fertilitet

Den aller vanligste årsaken til nedsatt fertilitet er høy alder. Kvinner med revmatiske sykdommer er ofte litt eldre når de får sitt første barn og får i gjennomsnittet færre barn. Dette kan delvis skyldes at det å få en kronisk sykdom gjør at svangerskap utsettes av helsemessige og praktiske årsaker. Ved noen sykdommer, som systemisk lupus erythematosus  er det ikke nødvendigvis vanskeligere å bli gravid, men noe økt risiko for spontanabort.

De fleste antirevmatiske medisinene påvirker ikke evnen til å bli gravid, men det finnes unntak. Betennelsesdempende medisiner i gruppen NSAIDS (f.eks. ibuprofen) kan forbigående gjøre det vanskeligere å bli gravid. Det kan derfor være lurt å ta en pause fra NSAIDs dersom du strever med å bli gravid. Dersom du har fått behandling med medisinen cyklofosfamid (Sendoxan®), kan det ha påvirket eggreservene og dermed evnen til å bli gravid senere. Risikoen for redusert fertilitet er større jo høyere doser du har fått og jo eldre du er på behandlingstidspunktet.

Det er vanlig å vurderer henvisning til fertilitetsspesialist dersom et par har prøvd aktivt å bli gravide i mer enn et år uten å lykkes. Dersom du har en kronisk revmatisk sykdom kan henvisning til fertilitetsspesialist diskuteres med fastlege allerede etter et halvt år, særlig dersom det også er andre faktorer som kan gjøre det vanskelig å bli gravid. Før eventuell fertilitetsbehandling igangsettes bør dette diskuteres med revmatolog. Slik kan den antirevmatiske behandlingen optimaliseres før du blir gravid. I noen svært sjeldne tilfeller av revmatisk systemsykdom er fertilitetsbehandling frarådet.

Menn og fertilitet

Vi har ingen holdepunkt for at revmatisk sykdom hos menn kan påvirke deres evne til å gjøre partner gravid. Noen antirevmatiske medisiner kan påvirke sædkvaliteten. Det vi vet om dette kan du lese mer om under “medisiner“.

 

 

Oppdatert May 2024